هشدار پلیس آگاهی ناجا درباره کلاهبرداری افراد سودجو

* هوشیار باشید؛ ارسال پیامک های فریب دهنده با مضمون "... مبلغ را به این شماره کارت ارسال کن" یکی از شگردهای افراد سودجو برای کلاهبرداری از شما می باشد.

* هوشیار باشید؛ اطلاعات مربوط به شماره حساب، شماره کارت، کد اعتبارسنجی (CVV2)، رمز اول یا دوم کارت بانکی خود را از طریق پیامک در اختیار هیچ کس قرار ندهید.

* برای انتقال وجه به حساب و کارت شما توسط دیگران، لازم نیست پای دستگاه خودپرداز حضور پیدا کنید.

* به پیامک هایی که از سوی منابع ناشناس یا غیرمعتبر دریافت می شود، اعتماد نکنید.

* فریب آگهی های تبلیغاتی که از شما درخواست پرداخت وجه دارند را نخورید.