مخازن استیل

بازار استیل

سازنده انواع سازه های فلزی

استنلس استیل، نسوز، نیکل، تیتانیوم، آهن

در قالب مخازن نگهداری ،میکسر های صنایع غذایی، داروئی، آرایشی، بهداشتی، شیمیایی، مخازن تحت فشار و انواع خطوط تولید صنایع و...

در خدمت صاحبان صنایع در داخل و خارج از کشور می باشد.

با ما آسوده خاطر باشید...

 


 • میکسر استیل
  میکسر استیل
 • میکسر استیل
  میکسر استیل
 • مخزن 50.000 لیتری استیل
  مخزن 50.000 لیتری استیل
 • پروسس تانک 9000 لیتری استیل
  پروسس تانک 9000 لیتری استیل
 • انواع مخازن استیل
  انواع مخازن استیل
 • مخازن 300.000 لیتری استیل
  مخازن 300.000 لیتری استیل
 • قسمتی از مخزن 250.000 لیتری استیل
  قسمتی از مخزن 250.000 لیتری استیل
 • قسمتی از مخزن 250.000 لیتری استیل
  قسمتی از مخزن 250.000 لیتری استیل
 • قسمتی از مخزن 300.000 لیتری استیل
  قسمتی از مخزن 300.000 لیتری استیل
 • انواع مخازن استیل(عمودی و افقی)
  انواع مخازن استیل(عمودی و افقی)
 • قفسه استیل
  قفسه استیل
 • میکسر تحت فشار استیل
  میکسر تحت فشار استیل
 • انواع میکسر های استیل
  انواع میکسر های استیل
 • انواع میکسر های استیل
  انواع میکسر های استیل
 • انواع مخزن های استیل
  انواع مخزن های استیل
 • مخازن 100000 لیتری استیل
  مخازن 100000 لیتری استیل
 • مخازن 100،250،300 هزار لیتری استیل
  مخازن 100،250،300 هزار لیتری استیل
 • انواع مخزن های استیل
  انواع مخزن های استیل
 • بلندر استیل
  بلندر استیل
 • بلندر استیل
  بلندر استیل
 • بلندر 2 جداره استیل
  بلندر 2 جداره استیل
 • بلندر 2 جداره استیل
  بلندر 2 جداره استیل
 • انواع پروانه
  انواع پروانه
 • انواع پروانه (ماردون )
  انواع پروانه (ماردون )
 • انواع پروانه (ماردون )
  انواع پروانه (ماردون )
 • ساخت انواع سازه های استیل
  ساخت انواع سازه های استیل
 • ساخت انواع سازه های استیل
  ساخت انواع سازه های استیل
 • سینک اتاق عمل
  سینک اتاق عمل
 • ساخت انواع سازه های استیل
  ساخت انواع سازه های استیل
 • ساخت انواع سازه های استیل
  ساخت انواع سازه های استیل
 • مخزن 50.000 لیتری استیل
  مخزن 50.000 لیتری استیل
 • مخزن 50.000 لیتری استیل
  مخزن 50.000 لیتری استیل
 • مخزن 100.000 لیتری استیل
  مخزن 100.000 لیتری استیل
 • کندانسور استیل
  کندانسور استیل
 • کندانسور استیل
  کندانسور استیل
 • میکسر دو جداره استیل
  میکسر دو جداره استیل
 • ساخت انواع سازه های استیل
  ساخت انواع سازه های استیل
 • ساخت انواع سازه های استیل
  ساخت انواع سازه های استیل
 • ساخت انواع سازه های استیل
  ساخت انواع سازه های استیل
 • کندانسور استیل
  کندانسور استیل
 • ساخت انواع سازه های استیل
  ساخت انواع سازه های استیل
 • ساخت انواع سازه های استیل
  ساخت انواع سازه های استیل
 • ساخت مخزن 100.000 لیتری استیل
  ساخت مخزن 100.000 لیتری استیل
 • ساخت مخزن 100.000 لیتری استیل
  ساخت مخزن 100.000 لیتری استیل
 • ساخت مخزن 100.000 لیتری استیل
  ساخت مخزن 100.000 لیتری استیل
 • هود صنعتی استیل
  هود صنعتی استیل
 • هود صنعتی استیل
  هود صنعتی استیل
 • انواع پروانه استیل
  انواع پروانه استیل
 • ساخت مخزن 300.000 لیتری استیل
  ساخت مخزن 300.000 لیتری استیل
 • ساخت مخزن 300.000 لیتری استیل
  ساخت مخزن 300.000 لیتری استیل
 • ساخت مخزن 250.000 لیتری استیل
  ساخت مخزن 250.000 لیتری استیل
 • ساخت مخزن 150.000 لیتری آهن
  ساخت مخزن 150.000 لیتری آهن
 • ساخت مخزن 150.000 لیتری آهن
  ساخت مخزن 150.000 لیتری آهن
 • ساخت مخزن 250.000 لیتری استیل
  ساخت مخزن 250.000 لیتری استیل
 • انواع میکسر استیل
  انواع میکسر استیل
 • ساخت مخزن 50.000 لیتری استیل
  ساخت مخزن 50.000 لیتری استیل
 • میکسر استیل
  میکسر استیل
 • مخزن کوئل دار استیل
  مخزن کوئل دار استیل
 • انواع مخازن نگهداری استیل
  انواع مخازن نگهداری استیل
 • مخزن آب تریلر
  مخزن آب تریلر
 • مخزن آب تریلر
  مخزن آب تریلر
 • مخزن آب کامیون
  مخزن آب کامیون
 • مخزن آب تریلر
  مخزن آب تریلر
 • مخزن آب تریلر
  مخزن آب تریلر
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • انواع مخازن استیل
  انواع مخازن استیل
 • کوره استیل
  کوره استیل
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • مخزن تحت فشار استیل
  مخزن تحت فشار استیل
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • آب سرد کن استیل
  آب سرد کن استیل
 • آب سرد کن استیل
  آب سرد کن استیل
 • مخزن 9000 لیتری گالوانیزه
  مخزن 9000 لیتری گالوانیزه
 • سماور های صنعتی استیل
  سماور های صنعتی استیل
 • میکسر شربت استیل
  میکسر شربت استیل
 • کوئل استیل
  کوئل استیل
 • وان استیل
  وان استیل
 • وان استیل
  وان استیل
 • مخزن 10000 لیتری استیل
  مخزن 10000 لیتری استیل
 • مخزن 2 جداره کوئل دار استیل
  مخزن 2 جداره کوئل دار استیل
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • مخزن 200 لیتری استیل
  مخزن 200 لیتری استیل
 • مخزن افقی (خوابیده)
  مخزن افقی (خوابیده)
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • مخزن 2 جداره استیل
  مخزن 2 جداره استیل
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • مخزن کوچک استیل
  مخزن کوچک استیل
 • مخزن استیل
  مخزن استیل
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • ساخت انواع سازه های فلزی
  ساخت انواع سازه های فلزی
 • میکسر 9000 لیتری کوئل دار
  میکسر 9000 لیتری کوئل دار
 • پرس لبه
  پرس لبه
 • عدسی
  عدسی
 • خم کاری
  خم کاری
 • قیچی
  قیچی
 • نورد کاری
  نورد کاری
 • نمایی از کارخانه(گلدان های استیل)
  نمایی از کارخانه(گلدان های استیل)
 • نمایی از کارخانه
  نمایی از کارخانه
 • نمایی از کارخانه
  نمایی از کارخانه
 • نمایی از کارخانه
  نمایی از کارخانه
 • انواع مخازن نگهداری استیل
  انواع مخازن نگهداری استیل
 • انواع میکسر های استیل
  انواع میکسر های استیل
 • نمایشگاه مخازن و میکسر های استیل
  نمایشگاه مخازن و میکسر های استیل
 • نمایشگاه مخازن و میکسر های استیل
  نمایشگاه مخازن و میکسر های استیل
 • انواع میکسر های استیل
  انواع میکسر های استیل
 • انواع مخازن و میکسر های استیل
  انواع مخازن و میکسر های استیل
 • میکسر 100 لیتری تحت فشار
  میکسر 100 لیتری تحت فشار