نقشه کشی رایگان

با ما آسوده خاطر باشید

برای ارائه سفارش نقشه کشی علاوه بر قسمت(مشاوره رایگان، واحد ساخت مخازن استیل) می توانید
از طریق شماره 54082-021 با ما در تماس باشید.


 • میکسر1150 لیتری استیل 304
  میکسر1150 لیتری استیل 304
 • میکسر200 لیتری دو جداره استیل 304
  میکسر200 لیتری دو جداره استیل 304
 • میکسر تحت فشار 7000 لیتری کوئل دار استیل 304
  میکسر تحت فشار 7000 لیتری کوئل دار استیل 304
 • میکسر1700 لیتری دوجداره کوئل دار استیل 316
  میکسر1700 لیتری دوجداره کوئل دار استیل 316
 • میکسر3000 لیتری کوئل دار آهن
  میکسر3000 لیتری کوئل دار آهن
 • میکسر200 لیتری دو جداره استیل
  میکسر200 لیتری دو جداره استیل
 • میکسر2200 لیتری 3 جداره 3موتوره استیل 316
  میکسر2200 لیتری 3 جداره 3موتوره استیل 316
 • میکسر1400 لیتری 2 جداره استیل 316
  میکسر1400 لیتری 2 جداره استیل 316
 • میکسر5600 لیتری 2جداره کوئل دار استیل 304
  میکسر5600 لیتری 2جداره کوئل دار استیل 304
 • میکسر 3 جداره استیل 316
  میکسر 3 جداره استیل 316
 • میکسر 2 جداره استیل 316
  میکسر 2 جداره استیل 316
 • مخزن کوچک استیل
  مخزن کوچک استیل
 • میکسر1000 لیتری 2 جداره استیل 304
  میکسر1000 لیتری 2 جداره استیل 304
 • مخزن 150 لیتری 2 جداره استیل 304
  مخزن 150 لیتری 2 جداره استیل 304
 • مخزن600 لیتری استیل 304
  مخزن600 لیتری استیل 304
 • مخزن نگهداری 9000 لیتری 3 جداره کوئل دار استیل 316
  مخزن نگهداری 9000 لیتری 3 جداره کوئل دار استیل 316
 • مخزن نگهداری 50000 لیتری استیل 304
  مخزن نگهداری 50000 لیتری استیل 304
 • مخزن 850 لیتری 2 جداره کوئل دار استیل 304
  مخزن 850 لیتری 2 جداره کوئل دار استیل 304
 • مخزن 4000 لیتری استیل 304
  مخزن 4000 لیتری استیل 304
 • مخزن 2500 لیتری استیل 316
  مخزن 2500 لیتری استیل 316
 • مخزن 650 لیتری 2 جداره کوئل دار استیل 304
  مخزن 650 لیتری 2 جداره کوئل دار استیل 304
 • میکسر3000 لیتری 2 جداره استیل 316
  میکسر3000 لیتری 2 جداره استیل 316
 • میکسر1300 لیتری 2 جداره استیل 304
  میکسر1300 لیتری 2 جداره استیل 304
 • میکسر500 لیتری 3 جداره استیل 304
  میکسر500 لیتری 3 جداره استیل 304
 • بلندر استیل
  بلندر استیل
 • بلندر استیل 304
  بلندر استیل 304
 • بلندر استیل 316
  بلندر استیل 316
 • بلندر استیل 2 جداره
  بلندر استیل 2 جداره
 • وان 500 لیتری کوئل دار استیل
  وان 500 لیتری کوئل دار استیل
 • وان 800 لیتری چرخدار استیل 304
  وان 800 لیتری چرخدار استیل 304
 • میکسر280 لیتری 2 جداره چرخدار استیل 304
  میکسر280 لیتری 2 جداره چرخدار استیل 304
 • مخزن100 لیتری استیل 304
  مخزن100 لیتری استیل 304
 • کندانسور استیل 4841
  کندانسور استیل 4841
 • کندانسور استیل 309
  کندانسور استیل 309
 • کندانسور استیل 310
  کندانسور استیل 310
 • مخزن مکعب مستطیل 2400 لیتری کوئل دار استیل 316
  مخزن مکعب مستطیل 2400 لیتری کوئل دار استیل 316
 • مخزن 1000 لیتری 2 جداره کوئل دار استیل 304
  مخزن 1000 لیتری 2 جداره کوئل دار استیل 304
 • مخزن نگهداری 50000 لیتری استیل 304
  مخزن نگهداری 50000 لیتری استیل 304
 • مخزن نگهداری 100000 لیتری استیل 304
  مخزن نگهداری 100000 لیتری استیل 304
 • مخزن نگهداری مخروطی 50000 لیتری استیل 304
  مخزن نگهداری مخروطی 50000 لیتری استیل 304
 • مخزن مکعب مستطیل 1820 لیتری استیل 304
  مخزن مکعب مستطیل 1820 لیتری استیل 304
 • میکسر150 لیتری 2 جداره استیل 304
  میکسر150 لیتری 2 جداره استیل 304
 • مخزن مخروطی 100 لیتری 2 جداره استیل 304
  مخزن مخروطی 100 لیتری 2 جداره استیل 304
 • وان 1700 لیتری استیل 304
  وان 1700 لیتری استیل 304
 • میکسر1000 لیتری استیل 304
  میکسر1000 لیتری استیل 304
 • مخزن نگهداری 13500 لیتری استیل 316
  مخزن نگهداری 13500 لیتری استیل 316
 • مخزن نگهداری 20000 لیتری آهن
  مخزن نگهداری 20000 لیتری آهن
 • مخزن 1000 لیتری استیل 304
  مخزن 1000 لیتری استیل 304
 • مخزن 160 لیتری استیل 304
  مخزن 160 لیتری استیل 304
 • میکسر2300 لیتری 2 جداره استیل 304
  میکسر2300 لیتری 2 جداره استیل 304
 • میکسر4000 لیتری آهن
  میکسر4000 لیتری آهن
 • مخزن میکسردار 2300 لیتری آهن
  مخزن میکسردار 2300 لیتری آهن
 • وان 18400 لیتری استیل
  وان 18400 لیتری استیل
 • مخزن افقی 4500 لیتری استیل
  مخزن افقی 4500 لیتری استیل
 • مخزن 200 لیتری استیل 304 (گرمکن دار)
  مخزن 200 لیتری استیل 304 (گرمکن دار)
 • مخزن 100 لیتری استیل
  مخزن 100 لیتری استیل
 • میکسر1300 لیتری 2 جداره استیل 304
  میکسر1300 لیتری 2 جداره استیل 304
 • میکسر380 لیتری استیل 304
  میکسر380 لیتری استیل 304
 • وان 3000 لیتری استیل 304
  وان 3000 لیتری استیل 304
 • وان استیل 316
  وان استیل 316
 • مخزن 700 لیتری چرخدار استیل 316
  مخزن 700 لیتری چرخدار استیل 316
 • مخزن خوابیده 30000 لیتری آهن
  مخزن خوابیده 30000 لیتری آهن
 • وان 5600 لیتری استیل
  وان 5600 لیتری استیل
 • مخزن 1200 لیتری چرخدار استیل 304
  مخزن 1200 لیتری چرخدار استیل 304
 • مخزن نگهداری 700 و 140 لیتری استیل 316
  مخزن نگهداری 700 و 140 لیتری استیل 316
 • میکسر2500 لیتری استیل 304
  میکسر2500 لیتری استیل 304
 • میکسر 8500 لیتری کوئل دار آهن
  میکسر 8500 لیتری کوئل دار آهن
 • میکسر 4000 لیتری استیل 316
  میکسر 4000 لیتری استیل 316
 • مخزن 140 لیتری چرخدار استیل 304
  مخزن 140 لیتری چرخدار استیل 304
 • میکسر دو جداره 13500 لیتری استیل 304
  میکسر دو جداره 13500 لیتری استیل 304
 • میکسر 1400 لیتری کوئل دار استیل 316
  میکسر 1400 لیتری کوئل دار استیل 316
 • میکسر 1200 لیتری استیل 316
  میکسر 1200 لیتری استیل 316
 • میکسر سه جداره مخروطی استیل
  میکسر سه جداره مخروطی استیل
 • وان کوئل دار استیل 304
  وان کوئل دار استیل 304
 • میکسر استیل 316
  میکسر استیل 316
 • میکسر استیل 304
  میکسر استیل 304
 • میکسر استیل
  میکسر استیل
 • مخزن استیل 22000 لیتری کوئل دار
  مخزن استیل 22000 لیتری کوئل دار
 • مخزن استیل 32000 لیتری کوئل دار
  مخزن استیل 32000 لیتری کوئل دار
 • مخزن استیل خوابیده 22000 لیتری
  مخزن استیل خوابیده 22000 لیتری
 • مخزن چرخدار استیل
  مخزن چرخدار استیل
 • میکسر کوچک
  میکسر کوچک
 • مخزن 316 خوابیده 11500 لیتری
  مخزن 316 خوابیده 11500 لیتری
 • مخزن 1100 لیتری 2 جداره استیل 304
  مخزن 1100 لیتری 2 جداره استیل 304
 • میکسر استیل 316
  میکسر استیل 316
 • مخزن استیل کوئل دار
  مخزن استیل کوئل دار
 • میکسر کوچک
  میکسر کوچک
 • مخزن خوابیده 10000 لیتری استیل304
  مخزن خوابیده 10000 لیتری استیل304
 • میکسر300 لیتری دو جداره استیل 304
  میکسر300 لیتری دو جداره استیل 304
 • مخزن مخروطی استیل
  مخزن مخروطی استیل
 • مخزن استیل 304
  مخزن استیل 304
 • میکسر استیل 304
  میکسر استیل 304
 • مخزن همزن دار
  مخزن همزن دار
 • مخزن همزن دار استیل
  مخزن همزن دار استیل
 • مخزن دو جداره مخروطی استیل 304
  مخزن دو جداره مخروطی استیل 304
 • مخزن میکسر دار استیل
  مخزن میکسر دار استیل
 • میکسر استیل316L
  میکسر استیل316L
 • میکسر120 لیتری دو جداره استیل 316
  میکسر120 لیتری دو جداره استیل 316
 • مخزن دو جداره کوئل دار و چرخدار 170 لیتری استیل
  مخزن دو جداره کوئل دار و چرخدار 170 لیتری استیل
 • مخزن کوچک
  مخزن کوچک
 • مخزن میکسر دار استیل
  مخزن میکسر دار استیل
 • مخزن نگهداری 35000 لیتری استیل 304
  مخزن نگهداری 35000 لیتری استیل 304
 • میکسر 7500 لیتری دو جداره مخروطی استیل 304
  میکسر 7500 لیتری دو جداره مخروطی استیل 304
 • میکسر 8500 لیتری استیل 304
  میکسر 8500 لیتری استیل 304
 • میکسر 1600 لیتری دو جداره مخروطی استیل 316
  میکسر 1600 لیتری دو جداره مخروطی استیل 316