سایر محصولات

ردیف نوع جنستولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات
1الکترود 304تایوان1,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
2مفتول 304تایوان1,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
3تسمه استیل 304تایوان66,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
4سیم استیل 316چین1,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
زدیف نوع جنستولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات