دکوراتیو استیل

ردیف نوع جنسسایزتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات
1پروفیل استیل 20140×40چین12,900تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
2ورق طرحدار استیلe11000*19000تایوان1,200,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
3لوله استیل براق6تایوان10,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
4سرامیک استیل b140×40100,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
زدیف نوع جنسسایزتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات