دکوراتیو استیل

ردیف نوع جنسسایزتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات
1ورق طرحدار استیلe11000*19000تایوان1,200,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
2لوله استیل براق6تایوان10,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
3سرامیک استیل b140×40100,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
4پروفیل استیل 20140×40چین12,900تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
زدیف نوع جنسسایزتولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات