ضمانت کالا

ضمانت کالا
بازاراستیل ضامن کیفیت و اصالت محصولات ارسالی برای شما عزیزان می باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل، قبل از تخلیه بار مراتب را گزارش داده تا کالاهای مذکور بدون هیچ وقفه و چون وچرا مسترد و اقدامات لازم نسبت به ارسال مجدد انجام شود.

در کنار شما هستیم... 


بازار استیل ضامن تمامی اجناس ارسالی بوده و اصالت کالا های ارسالی را تایید مینماید. در صورت بروزر هر هرگونه مشکل قبل از تخلیه بار بدون هیچ وقفه مشکل به وجود آمده را رفع خواهیم کرد.