سایر محصولات

ردیف نوع جنستولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات
1تسمه استیل 304تایوان66,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
2سیم استیل 316چین1,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
3الکترود 304تایوان1,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
4مفتول 304تایوان1,000تماس بگیرید افزودن به سبد مشخصات بیشتر
زدیف نوع جنستولیدقیمت کارخانهقیمت بنگاه تهران امکانات